4.12.11

Τι λένε οι αριθμοί

Από στοιχεία της Eurostat έφτιαξα τα δύο διαγράμματα παρακάτω.
Παρουσιάζουν τις δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ της Ελλάδας, της Ευρωζώνης, και της Γερμανίας στο διάστημα 1999-2010.
Είναι εμφανές ότι οι δημόσιες δαπάνες στην Ελλάδα ήσαν χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης αλλά και της Γερμανίας κατά την περίοδο Σημίτη, εικόνα που ανέτρεψε απότομα η κυβέρνηση Καραμανλή.
Αντίθετα, τα δημόσια έσοδα της Ελλάδας παραμένουν σταθερά χαμηλότερα της Ευρωζώνης και της Γερμανίας σε όλη την περίοδο.

Δημόσιες δαπάνες ως % του ΑΕΠ
 







Δημόσια έσοδα ως % του ΑΕΠ

Δεν νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία της Eurostat εδραιώνουν τη διαδεδομένη άποψη ότι "για το σημερινό πρόβλημα ευθύνονται οι υπερβολικές δαπάνες του Ελληνικού δημοσίου". Μέχρι το 2007 τουλάχιστον, το κράτος ξόδευε λιγότερα απ' ότι ο μέσος όρος των εταίρων, οι περισσότεροι των οποίων δεν έχουν στρατιωτικές δαπάνες σαν της Ελλάδας, ούτε διοργάνωσαν απλόχερους Ολυμπιακούς.
Αντίθετα φαίνεται ότι η χαμηλή φορολόγηση ορισμένων μαζί με την εκτεταμένη φοροαποφυγή ευθύνονται περισσότερο απ' ότι οι "υπεράριθμοι" και "ακριβοπληρωμένοι" δημόσιοι υπάλληλοι.

Ας σημειωθεί ότι τα ανωτέρω ποσοστά δαπανών και εσόδων υπολογίζονται με βάση το επίσημο ΑΕΠ όπου δεν περιλαμβάνεται η παραοικονομία. Η τελευταία αγγίζει το 30% του ΑΕΠ, όντας δεύτερη στη ζώνη του ΟΟΣΑ μετά την Βουλγαρία και υπερδιπλάσια του μέσου όρου (13.4%). Αυτό σημαίνει ότι οι Ελληνικές δημόσιες δαπάνες και έσοδα αντιστοιχούν σε ακόμη χαμηλότερο ποσοστό της οικονομίας σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου