22.4.12

Γράμμα ενός Νενέκου


Μεταφέρω από ένα σχόλιο στο TVXS την υπερήφανη επιστολή υποταγής του Αντώνη Σαμαρά προς τον πρόεδρο της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι σε ελεύθερη απόδοση από το Αγγλικό κείμενο.
Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή καθυστέρησε γιατί αρχικά θεωρήθηκε προσβλητική η παροχή γραπτών εγγυήσεων για εφαρμογή του Μνημονίου (στο οποίο αρχικά ο κ.Σαμαράς ήταν αντίθετος).
[για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν τι σημαίνει το Νενέκος του τίτλου εδώ]


Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012.


Αγαπητέ πρόεδρε Ντράγκι,


Όπως έχω δηλώσει με την επιστολή μου προς εσάς την 23η Νοεμβρίου του 2011, το κόμμα μου, η Νέα Δημοκρατία, δεσμεύεται στην επίτευξη των στόχων και την επιτυχημένη εφαρμογή των πολιτικών του προγράμματος σταθεροποίησης. Το ίδιο ισχύει, φυσικά, για τα MoU/MEFP τα οποία υπερψήφισε στην βουλή την περασμένη Κυριακή, η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών. Συγκεκριμένα, το κόμμα μου δεσμεύεται:
• Να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, να υποστηρίξει βαθιές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών, και το φιλόδοξο σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων του προγράμματος. Η συμφωνημένη ρύθμιση των παραμέτρων της αγοράς εργασίας, ευελπιστώντας θα προσδώσει έντονα αυξανόμενη δυναμική στην προώθηση της εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα αληθές για μια οικονομία που βρίσκεται ήδη σε βαθιά ύφεση επί πολλά χρόνια, της οποίας ο δείκτης ανεργίας υπερβαίνει αρκετά το 20%.
• Να επαναφέρει την εμπιστοσύνη των αγορών και την δημοσιονομική βιωσιμότητα, προστατεύοντας παράλληλα τα αδύναμα μέλη του πληθυσμού. Υποστηρίζουμε την εφαρμογή μέτρων δομικής περιστολής των δαπανών και την συνέχιση των προσπαθειών για τον έλεγχο και την πρόληψη του ελλείμματος, το οποίο ήδη υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ. Πράγματι, ριζικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να κατανείμουν δικαιότερα τα φορολογικά βάρη, και να συστηματοποιήσουν το σύστημα συλλογής φόρων.
• Για την υποβοήθηση της οικονομικής σταθερότητας: Υποστηρίζουμε την εφαρμογή του αναλυτικού σχεδίου στρατηγικής για τον τραπεζικό τομέα, μέσω της εντονότερης επίβλεψης και οικονομικής επιτροπείας, του σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, στοχεύοντας τόσο στην διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, όσο και της αυτονομίας των τραπεζών.Προφανώς, δεσμευόμαστε ως προς την άμεση εφαρμογή των σχεδίων οικονομικής πολιτικής OSI (συμμετοχή δημοσίου τομέα) και PSI (συμμετοχή ιδιωτικού τομέα) των Ευρωπαίων ετέρων μας. Αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, και θα παρέχει την απαραίτητη χρηματοδότηση στην χώρα μας για την προσπάθεια των απαραίτητων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.


Αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις επόμενες εκλογές, θα παραμείνει δεσμευμένη στις προγραμματικές επιλογές, τους στόχους και τις βασικές πολιτικές των MoU/MEFP.


Καθώς έχω ήδη δηλώσει στην προηγούμενη επιστολή μου (23 Νοεμβρίου 2011), «θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στην ανάκαμψη, έτσι ώστε τα δημόσια φορολογικά έσοδα που θα παραχθούν, να βοηθήσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί». Πράγματι, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάκαμψη μαζί με τις άλλες επιδιώξεις, αυτό θα καταστήσει το πρόγραμμα αποτελεσματικότερο και την προσπάθεια μεταρρυθμίσεων πιο επιτυχημένη.
Ως εκ τούτου, όπως υπογραμμίζω και στην προηγούμενη επιστολή μου, ενδέχεται να χρειάζονται αλλαγές πολιτικής για την εγγύηση της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος. Και, επαναλαμβάνω, προτιθέμεθα να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, προσερχόμενοι σε διάλογο μαζί με τις βιώσιμες εναλλακτικές πολιτικές αυστηρά μέσα στο πλαίσιο που θέτει το πρόγραμμα, ώστε να μην διακινδυνευτεί η επίτευξη των στόχων.


Ειλικρινά,
Αντώνης Κ. Σαμαράς,
Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας.

*** MEFP = Memorandum of Economic and Financial Policies.
Μνημόνιο οικονομικών και εμπορικών πολιτικών.
MoU = Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality.
Μνημόνιο κατανόησης ειδικών όρων οικονομικής πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου