29.5.12

Για δυνατούς λύτες

Ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για τις χώρες-μέλη του για το διάστημα 2000-09. Από τα στοιχεία αυτά προέρχονται τα διαγράμματα πιο κάτω που δείχνουν τα δημόσια έσοδα και έξοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ για 6 ευρωπαϊκές χώρες.
Με βάση τη τρέχουσα φιλολογία για τη "δημοσιονομική σπατάλη που ευθύνεται για τη κρίση" κ.λπ. κ.λπ., προσπαθήστε να αντιστοιχίσετε τις χώρες και τα διαγράμματα, ανάλογα με το πόσο σας φαίνεται 'υγιής' ή όχι η εικόνα τους -ή τουλάχιστον να ξεχωρίσετε τις 3 "συνετές" και τις 3 "προβληματικές".
Οι χώρες είναι: Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ισπανία, Φινλανδία.
Οι σωστές απαντήσεις βρίσκονται εδώ (pdf) με link για τα πλήρη στοιχεία κάθε χώρας.

[σχετική είναι και η επόμενη ανάρτηση πιο κάτω]

1 [Ελλάδα]


2
3

4

5

6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου