24.3.13

Μεροληπτικές υστερίες


Αυτές τις μέρες που πολιορκείται η Κύπρος από τα Waffen SS Οικονομικής Αρετής, ακούμε συχνά μομφές για το "υπερτροφικό μέγεθος" του τραπεζικού τομέα της. Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει ότι ο ισχυρισμός αυτός προδίδει μια μονομανία και δεν σχετίζεται με την πραγματικότητα. Στο διάγραμμα φαίνεται το μέγεθος του τραπεζικού συστήματος διαφόρων χωρών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Προέρχεται από τη μελέτη "The Banking System in Cyprus: Time to Rethink the Business Model?" του Κωνσταντίνου Στεφάνου, η οποία περιέχει και άλλα στοιχεία.

Είναι ενδιαφέρουσα η σύμπτωση μεγέθους Κύπρου, Ιρλανδίας και Μάλτας, παρόλο που ο Herr Schäuble έχει εκφράσει τη δυσφορία του αποκλειστικά για την πρώτη. Προφανώς το Λουξεμβούργο του έχει διαφύγει εντελώς...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου